Акція! При реєстрації до 31-12-2021 Вас чекають приємні бонуси
×

ДОГОВІР-ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Загальні положення

1. Онлайн-сервіс (платформа) Bazzilla.com.ua (далі також - «Портал») - це майданчик з великим асортиментом товарів від постачальників з усієї країни, яка допомагає підприємцям постачати, а продавцям - представляти для продажу товари на своїх торгових майданчиках.

2. Для цілей цієї Угоди користувача терміни використовуються в таких значеннях:
Адміністрація Порталу - Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЗЗИЛА УКРАЇНА»
Відвідувач - будь-яка особа, яка взаємодіє з Порталом будь-яким способом, в тому числі і випадкові гості Порталу.
Власник - Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЗЗИЛА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42704560), є постачальником послуг проміжного характеру в інформаційній сфері в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» і не є ініціатором передачі інформації.
Контент - будь-яка інформація, яка розміщується Користувачем на Порталі, включаючи, але не обмежуючись: назва та опис товарних позицій, фотографії, характеристики товару / послуги, рекламні матеріали, інформація про постачальників або Користувача, відгуки, товарні позиції, і тому подібне.
Постачальник - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка здійснює діяльність з продажу товарів і / або послуг, зареєстроване на Порталі і має доступ до розділу порталу «Особистий кабінет», в якому закликаємо всіх розповсюджувати інформацію про себе (в тому числі - контактну), про пропоновані товари і іншу інформацію.
Користувач - Постачальник, Продавець, Автор контенту або Відвідувач, які погодилися з умовами цієї Угоди.
Обліковий запис - електронний кабінет Користувача (аккаунт) в функціональній системі Порталу, має унікальний ID, за допомогою якого Користувач може управляти своїми контентом.
Товарна позиція - повідомлення з інформацією про товари, яке розміщується Автором з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого продажу іншими Користувачами. Зміст Товарній позиції має відповідати вимогам до Контенту і Правил розміщення інформації на Порталі.
Продавець - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа - підприємець, яка прийняла умови цієї Угоди і яке, користуючись можливостями Порталу, купує і/або замовляє запропоновані Постачальниками, Авторами Товарні позиції. Продавець може користуватися можливостями Порталу шляхом реєстрації на Порталі зі створенням свого «Особистого кабінету». Продавець так само може бути одночасно Автором Товарній позиції.
Політика конфіденційності - умови роботи з конфіденційною інформацією на Порталі, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Портал - сукупність програмних і апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу (платформи) Bazzilla.com.ua, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://bazzilla.com.ua і належить Товариству з обмеженою відповідальністю «БАЗЗИЛА УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42704560).
Правила розміщення інформації на Порталі - вимоги, яких повинні дотримуватися Постачальник, Автор товарної позиції, щоб мати можливість здійснювати продажу і/або розміщувати Товарні картки на Порталі та вимоги до Контенту, який ними розміщується на Порталі та/або своєму Сайті, є невід'ємною частиною. У разі порушення цих Правил Постачальником або Автором товарної позиції Адміністрація Порталу має право відмовити такому Користувачеві в доступі до Порталу (або його відповідного розділу) і надання інших послуг Порталу.
Правила розміщення товарних позицій - вимоги, які повинні дотримуватися Автор товарних позицій при розміщенні та публікації товарних позицій у відповідному розділі Порталу, які є невід'ємною частиною цієї Угоди. У разі порушення цих Правил Адміністрація Порталу має право не публікувати таку Товарну позицію і / або відмовити Користувачеві в доступі до Порталу (або в розділ «Товари») і надання інших послуг Порталу.
Розміщення товарної позиції - це дія Користувача (Автора товарної позиції), яке виражається в публікації або активації однієї Товарній позиції на порталі, а також зміну існуючого Товарної позиції, якщо така зміна передбачає заміну і/або додавання товару, зміна істотних характеристик товару, зміна регіону, тощо.

3. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Порталом. Цим Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами Угоди Користування угоди, а Портал надає їм персональне, невиключне, невідчужуване, обмежене право на вхід і використання Порталу, а також Сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.

4. Будь-яка взаємодія користувача з Порталом (в тому числі, але не виключно, реєстрація на Порталі, розміщення Товарній позиції, перерахування Користувачем грошових коштів Власнику Порталу в як передоплату за послуги Порталу і/або фактичне користування Сервісами) означає безумовне згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди (включаючи його додатки), безумовне прийняття його умов із зобов'язанням дотримуватися обов'язки, покладені на Користувача, що випливають з цієї Угоди. Така взаємодія з Порталом є повним і безумовним акцептом цього Угоди, незнання якого не звільняє Користувача від відповідальності за невиконання його умов.

5. Угода може бути змінена Адміністрацією Порталу без попереднього повідомлення. Продовження користування Порталом Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія з Порталом) означає його згоду зі змінами в Угоді.

6. У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цієї Угоди та/або не згоден дотримуватися умов цієї Угоди (або нової редакції Угоди), він не має права користуватися можливостями/Сервісами Порталу і зобов'язаний припинити використання Порталу і покинути його.

7. Адміністрація Порталу має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в реєстрації і/або користуванні Порталом в разі порушення ним умов цієї Угоди.

Опис послуг

1. Портал надає послуги, що дозволяють Користувачам реєструватися і створювати на Порталі облікові записи, пропонувати до продажу товари, розміщувати Товарні позиції.

2. Після реєстрації на Порталі Постачальник отримує доступ до розділу Порталу «Особистий кабінет», якому присвоюється унікальний ID-номер і в якому він може публікувати інформацію про компанію, яку він представляє: контактну інформацію, інформацію про товари, що пропонуються Постачальником, іншу інформацію про нього.

3. Після реєстрації на Порталі як Постачальника Користувач має можливість користуватися сервісами Порталу без додаткової оплати.

4. При подачі Товарній позиції Автор отримує доступ до розділу Порталу «Особистий кабінет - Товари», в якому зберігається інформація про нього, історія товарних позицій і комунікації з Постачальників або Продавців, інша інформація і за допомогою якого він може публікувати Товарні позиції, не заповнюючи повторно свої дані, спілкуватися з іншими Користувачами, визначати умови та укладати угоди.

5. Після реєстрації на Порталі Продавець отримує доступ до розділу Порталу «Кабінет Покупця», в якому зберігається інформація про нього, історія замовлень, інша інформація і за допомогою якого він може робити замовлення.

6. Власник Порталу не є стороною електронної угоди між Продавцем і Постачальником, предметом якої виступають товари, пропоновані Постачальниками. Всі угоди між Авторами товарних позицій і іншими Користувачами укладаються безпосередньо, Власник Порталу не є учасником таких угод, а лише надає комунікаційну торгову площадку для розміщення товарних позицій. Власник Порталу не несе відповідальності за зміст інформації, що передається або одержуваної інформації і за шкоду, заподіяну в результаті використання Користувачами результатів сервісів Порталу.

Права і обов'язки Порталу

1. Обов'язки Порталу полягають виключно в забезпеченні можливості отримання Користувачем Сервісів в порядку, визначеному цією Угодою.

2. Адміністрація Порталу залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку інформацію, яка публікується Користувачами на Порталі, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Порталу в будь-який час і без пояснення причин.

3. Портал має право встановлювати будь-які обмеження у використанні сервісів Користувачами.

4. Адміністрація Порталу має право змінювати умови цієї Угоди. Інформація про такі зміни публікується Адміністрацією на Порталі та/або в інформаційній розсилці.

5. Адміністрація Порталу має право розміщувати рекламну і/або іншу інформацію в будь-якому розділі Порталу без узгодження з Користувачем.

6. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди (разом з його невід'ємними частинами), Адміністрація Порталу має право призупинити, обмежити або припинити доступ такого Користувача до будь-якого з сервісів в односторонньому порядку в будь-який час. При цьому Портал не несе відповідальності за будь-які збитки, який може бути нанесений Користувачеві такими діями.

7. Адміністрація Порталу має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень (комерційних пропозицій), в тому числі електронних повідомлень на адреси наданої Користувачем електронної пошти або SMS / Viber-повідомлень на надані Користувачем номера його мобільних телефонів, містять організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову або іншу інформацію про можливостях Сервісів на Порталі, діяльності Власника Порталу або його партнерів. Користувач в будь-який момент може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень.

8. Адміністрація Порталу зобов'язується не використовувати дані Користувача, отримані при реєстрації в цілях, не передбачених цією Угодою та додатками до нього, і гарантує нерозголошення цих даних, крім випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Порталу в силу приписів законодавства України.

9. Адміністрація Порталу зобов'язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби підтримки в разі зазначення Користувачем ідентифікаційних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Послуг. Адміністрація Порталу може на свій розсуд вимагати від Користувача оформлення запиту в службу підтримки по електронній пошті з адреси, вказаної Користувачем при реєстрації і/або зазначеної в його Облікової записи.

10. Адміністрація Порталу має право здійснювати модерацію всього Контенту і товарних позицій на відповідність їх вимогам цієї Угоди, Правил розміщення інформації на Порталі, Правил розміщення товарних позицій, Правил публікації відгуків і чинного законодавства України, і в випадку виявлених порушень в будь-який час на свій розсуд видаляти таку інформацію з Порталу без пояснення причин.

11. Адміністрація Порталу залишає за собою право видаляти з Порталу і з власних серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на її думку, є неприйнятними, незаконними, недостовірними, дискримінаційними, такими, що порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності, і т.п. або порушують цю Угоду.

12. Адміністрація Порталу має право відмовитися від надання послуг Продавцю і розірвати договір в односторонньому порядку в разі порушення цих Продавцем Правил розміщення інформації на Порталі, і якщо після направлення йому Адміністрацією Порталу двох попереджень, він знову опублікував інформацію, заборонену до розміщення на Сайті.

Права та обов'язки Користувача

1. Під час реєстрації і/або заповнення форми замовлення і/або подачі товарних позицій Користувач повинен надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в формі для реєстрації і в розділі Порталу «Особистий кабінет» і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, такому що відповідає дійсності.

2. У разі надання недостовірної або неповної інформації, Адміністрація Порталу має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та припинити надання йому Послуг.

3. Користувач зобов'язується використовувати Портал/Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавство України, а також прав і законних інтересів Власника Порталу.

4. Користувач не має права вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу Порталу і є його несумлінним використанням.

5. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого кабінету/облікового запису, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.

6. Користувач не має права передавати, відступати, продавати, передавати в користування і т.п. свої логін і пароль для доступу до Порталу і Сервісів, а також права на Сайт, третім особам без згоди Адміністрації Порталу. У разі передачі логіна і пароля або прав на Сайт будь-якій третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.

7. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання облікового запису Користувача, він повинен негайно повідомити про це Адміністрації Порталу. Адміністрація Порталу не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням облікового запису та/або Сайту Користувача. Користувач не може використовувати пароль і Облікову запис/Сайт іншого Користувача без спеціального дозволу і згоди власника цього облікового запису/сайту і/або пароля. Портал і Адміністрація Порталу не несуть відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені внаслідок невиконання Користувачем цих зобов'язань.

8. Користувач зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Порталу з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України.

9. Постачальники і Автори товарних позицій гарантують, що володіють всіма правами на використання матеріалів і Контенту, що розміщуються ними на Порталі і в товарних позиціях, в т.ч. правами інтелектуальної власності.

10. Його користувачі не можуть створювати, відправляти, передавати, розміщувати або публікувати будь-яку інформацію на Порталі і в товарних позиціях про продукцію та/або послуги, яку не мають права продавати, рекламувати або надавати відповідно до законодавства України. У разі, якщо в Відповідно до чинного законодавства, продаж і/або реклама певних товарів і/або послуг заборонені, Користувач буде самостійно нести повну відповідальність за дотримання такого законодавства при розміщенні їм такої інформації на Сайті/Порталі.

11. Його користувачі не можуть спотворювати характер їх відносин з Порталом і робити вигляд, що діють від імені Порталу без згоди Адміністрації Порталу.

12. Якщо Адміністрація Порталу буде вважати або виявить, що Користувачем порушуються права Порталу або права інших користувачів або третіх осіб будь-яким способом, зазначеним вище, а також у разі наявності в діях користувачів ознак шахрайства, Адміністрація Порталу на свій розсуд може вжити заходів для запобігання такого порушення, оскільки своїми діями Користувач завдає шкоди ділової репутації Порталу. Такими заходами можуть бути: обмеження, призупинення або припинення Облікового запису(-ів) Користувача і доступу до сервісів Порталу, видалення розміщеного Користувачем (Продавцем) Контенту/Товарних позицій/Відгуків, зменшення розміру будь-яких знижок на послуги Порталу (або їх скасування), застосування інших технічних, юридичних та інших, не заборонених законодавством заходів, пов'язаних з обмеженням послуг Порталу, що їх має Користувач, який допустив порушення.

Відповідальність. Обмеження відповідальності.

1. Адміністрація/Власник Порталу не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Порталу/Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до сервісів. Адміністрація Порталу не несе відповідальності за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет та мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до сервісів.

2. Послуги на Порталі надаються «як є». Адміністрація Порталу не гарантує безумовного збереження облікового запису Користувача і розміщеної Користувачем інформації на Порталі/Сайті/розділі Порталу «Товари».

3. Адміністрація Порталу не несе відповідальності за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкове і безперебійне надання сервісів, припинення доступу Користувача до Сервісів, а також за збереження логіна і пароля користувача, що забезпечують доступ до сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Порталу, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.

4. При порушенні Користувачами умов цієї Угоди Адміністрація Порталу залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісів Порталу на тимчасовій основі, а в разі грубого і/або неодноразового порушення умов цієї Угоди - відмовити в доступі до сервісів і в наданні послуг на постійній основі.

5. Адміністрація Порталу не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до сервісів, за припинення доступу до сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельним засобів зв'язку та інше.

6. Адміністрація Порталу не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, понесені у зв'язку з використанням ним сервісів, або неможливості його використання або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.

7. Адміністрація Порталу не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов'язаний з використанням Користувачем сервісів.

8. Адміністрація Порталу не несе відповідальності перед Користувачами або іншими третіми особами за:

 1. змісту і законності, достовірності і повноти інформації (Контенту), що надається/одержуваної Користувачем при використанні сервісами;
 2. якості товарів/послуг, що продаються Продавцями на Порталі/Сайті, доставку їх в строк;
 3. відповідності товарів/послуг, придбаних за допомогою Порталу/Сайту, очікуванням і/або вимогам покупця;
 4. виконання Продавцями і Авторами товарних позицій своїх зобов'язань по доставці Покупцям придбаних за допомогою Порталу/сайту або з використанням розділу Порталу «Товари» товарів/послуг, їх повернення або заміни, повернення коштів у разі розірвання договору і т.д .;
 5. виконання гарантійних зобов'язань Продавцями перед Покупцями по придбаних за допомогою Порталу/Сайту товарів/послуг;
 6. відповідності діяльності, здійснюваної Продавцем, з продажу товарів/надання послуг вимогам законодавства України;
 7. виконання Покупцями своїх зобов'язань по оплаті замовлених в Продавців і Авторів товарних позицій.

9. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Власника Порталу, пов'язаних з використанням Користувачем сервісів порталу, такий Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію Порталу від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні Адміністрації Порталу в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Власнику Порталу (включаючи судові витрати), завдані йому в зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів, товарних позицій і/або діяльністю Користувача на Порталі/Сайті.

10. Адміністрація Порталу не нестиме відповідальність за будь-які збитки або збитки, прямо або побічно що виникли в Продавців або Постачальників/Авторів товарних позицій в результаті діяльності Постачальників/Авторів товарних позицій на Порталі/Сайті. Адміністрація Порталу за жодних обставин не несе відповідальності перед Користувачами або третіми особами за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Адміністрації Порталу обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Адміністрації Порталу в розмірі, що не перевищує вартість наданих послуг окремо взятому Користувачеві.

11. Адміністрація Порталу не контролює якість і терміни поставки Постачальниками/Авторами товарних позицій, запропонованих ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Порталі або в товарних позиціях у відповідному розділі Порталу. В результаті Користувач приймає умову, згідно якому усі товари і послуги, що пропонуються через Портал Постачальниками і/або Авторами товарних позицій, надаються ними під свою самостійну відповідальність і продаж таких товарів/надання послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Порталу. Продавець приймає на себе повну відповідальність і ризики за отримання товарів і послуг, пропонованих Постачальниками/Авторами товарних позицій за допомогою розміщення відповідної інформації на Порталі в товарній позиції. Постачальник/Автор товарної позиції приймає на себе повну відповідальність і ризики за оплату Покупцями придбаних товарів Постачальниками і/або Авторами товарних позицій.

12. Адміністрація Порталу залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем, без попередження, у випадках:

 1. отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;
 2. вимог власників прав інтелектуальної власності, в т.ч., але не обмежуючись, авторських або суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг, на винаходи і корисні моделі, на промислові зразки і тощо, про припинення порушень його прав Користувачем на Порталі / Сайті / в розділі Порталу «Товари»;
 3. іншого порушення прав або законних інтересів інших користувачів Порталу, юридичних і фізичних осіб по їх мотивованим зверненням (в тому числі в разі порушень прав споживачів);
 4. виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті або не відповідає вимогам цієї Угоди (разом з додатками);
 5. виявлення інформації про Компанію або Автора товарної позиції, що свідчить про несумлінне використанні Порталу, надання Користувачем недостовірної інформації, здійснення діяльності з порушенням вимог чинного законодавства України.

Інтелектуальна власність

1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, використовуваних на Порталі при наданні сервісів, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сервісу і належать Порталу, крім дозволеного в цій Угоді, без дозволу Адміністрації Порталу або іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності в відповідно до законодавства України.

Платні послуги

1. Власник Порталу має право надавати послуги на спеціальних умовах.